Byggbevakning

Ronderande bevakning,  portabla inbrottslarm och kameraövervakningar ökar skyddet på byggarbetsplatsen under kvälls och nattetid.

Vi tillhandahåller det som är lämpligast eller en kombination av lösningar för att minska skadegörelse och /eller stölder.

Copyright © 2018 Säkerhetstjänst i Väst AB