Larmcentralstjänster

Larmcentralen är knutpunkten där alla inkommande larmärenden och information kring dem hanteras för att skapa ökad säkerhet och trygghet hos våra kunder.

Vid incidenter underrättar vi kunden och agerar direkt på det som händer för att minimera skador och kostnader.

Vi nyttjar en personlig och väl fungerande larmcentral i vår verksamhet där du som kund sätts i fokus.

Copyright © 2018 Säkerhetstjänst i Väst AB