Parkeringsövervakning

Parkeringsvakten ser till att upprätthålla trafiksäkerheten i bostadsområden och stadsmiljö. Att informera om parkeringsregler och hänvisa till lämpliga parkeringsområden ingår i arbetet, liksom att kontrollera att erlagda avgifter och tillstånd är korrekta.

Vi hanterar hela processen, från utfärdande av kontrollavgifter till administration och handläggning av ärenden.

Våra parkeringsvakter är uniformerade, utbildade och agerar korrekt med känsla för etik och moral.

Copyright © 2018 Säkerhetstjänst i Väst AB