Ronderande bevakning / Utryckningsverksamhet

På Säkerhetstjänst tar vi tillsammans med dig som kund fram den optimala säkerhetslösningen. Människa – Teknik -Organisation samverkar för att skapa effektiva lösningar till rimliga kostnader.

Genom god lokalkännedom och hög servicenivå gör vi vårt yttersta för att leverera goda utryckningstjänster.

Ronderande bevakningstjänster innebär övervakning och bevakning i preventivt syfte. Det kan vara ett större eller mindre område där en väktare utför tillsyn hos en eller flera kunder.

Vi bevakar industrier, kontor, butiker, sjukhus och andra lokaler för att skapa en trygg arbets- och boendemiljö.

Vår målsättning är att öka din trygghet genom att förebygga och minimera eventuella störningar som kan uppstå.

Copyright © 2018 Säkerhetstjänst i Väst AB