Stationär bevakning / Ordningshållning

På Säkerhetstjänst lägger vi stor vikt vid att lära känna dig som kund och följaktligen de risker som din verksamhet står inför. Genom kunskap om dig som kund kan vi skapa den rätta lösningen.

Hos oss är en väktare en servicefunktion såväl som säkerhetsfunktion. Tillsammans med dig tar vi fram en profil som passar just din verksamhet.

Vi tillhandahåller såväl ordningsvakter som väktare & receptionister.

Ditt företag kan ha en eller flera egna väktare stationerade som utför ett företagsanpassat service- och säkerhetsarbete.
Bevakningen skräddarsys utifrån företagets önskemål och behov och består ofta av flera olika tjänster som kombineras till en heltäckande bevakning.

  • Stationära väktare utför bevakning när arbetsplatsen står obemannad.
  • Stationära ordningsvakter arbetar på platser där många människor är i rörelse, t ex sjukhus och köpcentrum.
  • Stationära skyddsvakter bevakar samhällsviktiga anläggningar där säkerhetsnivån är mycket hög.
Copyright © 2018 Säkerhetstjänst i Väst AB