Svinntjänster – Butikskontroll

Butikskontrollantens uppdrag är att förhindra och ingripa vid snatteri, stöld och skadegörelse. I arbetet ingår även att assistera med allt kringarbete som uppstår vid ett gripande, t ex rapportskrivning och att hålla kontakt med polis.

Vi tillhandahåller:

  • Försäljningskontroller
  • Utpasseringskontroller
  • Leveranskontroller
  • Svinnutredningar
  • Säkerhets- och riskbedömningar
  • Säkerhetsutbildning för butikspersonal
Copyright © 2018 Säkerhetstjänst i Väst AB