Utbildning

Den mänskliga faktorn är den viktigaste utmaningen för att minska företagets säkerhetsrisker. Ett förebyggande arbete genom kompetensutveckling är det effektivaste sättet att minska risken för incidenter med osäker, minskad eller stoppad leveransförmåga som resultat.

Med utgångspunkt i en gedigen pedagogisk och praktisk erfarenhet kompetensutvecklar vi grupper och individer i att hantera situationer och utföra uppgifter på bästa sätt i ett specifikt sammanhang. Det är ett effektivt sätt att öka trygghet och medarbetarnas kunskap – och samtidigt den största potentiella förbättringsåtgärden för ökad säkerhet.

Vi skräddarsyr utbildningar efter våra kunders behov inom säkerhet.

Våra utbildningar är:

  • Rån/Hot i butiksmiljö- Riktad till butikspersonal och ägare
  • Brandsläckning – HLR – Akutsjukvård
  • Drogutbildningar – Hur fungerar droger på människor, påverkan , effekter m.m.
Copyright © 2018 Säkerhetstjänst i Väst AB